• Instagram - svarta cirkeln

FIFTI var projektledare för MAKTEN ÖVER MUSIKEN, 2014-2017 & 2019, ett mentorskapsprogram som uppmuntrar kvinnor att utvecklas inom musikbranschen för att nå högre beslutsfattande och kreativa positioner; positioner som i dagsläget nästan uteslutande innehas av män.