• Instagram - svarta cirkeln

2013-2016 FIFTI producerade festivalens konstprogram samt var med och tog fram den kreativa områdesdesignen, inklusive miljöbelysning och skyltning, för att lyfta festivalens varumärke från 2D till 3D. Vi ansvarade även för ackrediteringsprocessen.