• Instagram - svarta cirkeln

2014-2015 FIFTI producerade EE music aktiviteter i Sverige och var deras Sverigeambassadör under perioden. EE music är en del av Julie's Bicycle.